NYCKELN TILL LEDARSKAPET

Vi kan nu garantera resultat i er verksamhet!

"Nyckeln till Ledarskapet" innefattar fem olika steg som leder fram till en "certifiering" av våra ledare. De har då fått konkreta verktyg, en stabil kunskapsgrund att stå på och kan därmed bidra till att vi är attraktiva som arbetsgivare. Då vi börjar med att förankra deltagarens utvecklingsbehov tillsammans med sin chef kommer vi tillsammans att ha förväntningar på resultat i verksamheten. Något som alltid borde vara naturligt när "man är på kurs". Ofta hamnar kurspärmen i hyllan - men inte när ni går vårt ledarutvecklingsprogram!

Dialog med deltagare och dennes chef om förväntade resultat i verksamheten.

•Organisatoriskt ledarskap 4-5 nov leds av Robert Jonsson
•Hälsofrämjande ledarskap 2-3 dec leds av Per Wiklander, Anna Olofsson och Lars Engnell
•Coachande ledarskap 28-29 jan + 25-26 feb 2016 leds av Ursula och Ulrik Lork
•Personligt ledarskap 17-18 mar 2016 leds av Ursula och Ulrik Lork
•Utvecklingsorienterat ledarskap 25-26 maj 2016 leds av Robert Jonsson

Hälsoprofil med coachande samtal hos Priserva erbjuds före och efter programmet. Dialog med deltagare och dennes chef om upplevda resultat i verksamheten.

Man kan gå ett, flera eller alla steg utifrån behov och intresse just nu. När alla steg är genomförda blir deltagaren "certifierad". Kursintyg och en silvernyckel delas ut efter att alla steg är genomförda.

Ladda ner mer info om NYCKELN TILL LEDARSKAPET 

Anmäl dig genom att fylla i ANMÄLN, PRISER, DATUM

Välkommen till "En av de bästa utbildningar jag har gått" - enligt deltagare. Ett ledarutvecklingsprogram som garanterar resultat i er verksamhet!

Ansökningsblankett

Ladda ner ansökningsblankett