tematräffar & nätverk

Ensam är inte stark. Tillsammans tar vi vara på de bästa erfarenheterna och konkreta tipsen som vi vet fungerar i praktiken.

I Företagsringen har vi nätverk för olika yrkesgrupper:

- VD
- HR
- Företagsledare i mindre företag
- Administratörer i mindre företag
- Produktionstekniker och produktionsledare

Alla medlemsföretag är välkomna på tematräffar kring aktuella ämnen. Läs mer vilka träffar som är planerade på "Kalender" och anmäl dig där.

Målet är att medlemmarna spontant tar kontakt med varandra för att fördjupa samverkan och utveckla nya idéer och kunskap. I första hand förlägger vi träffar, styrelsemöten och andra planerade aktiviteter hos varandra.