om oss

Vision

Företagsringen - din naturliga partner inom företagsutveckling

Verksamhet

Organisation

Företagsringen i Hälsingland är en ideell förening där medlemmarna leder verksamheten via en styrelse. Vid årsmötet fattas beslut om ringens verksamhet för kommande år. En koordinator bistår medlemmarna i det praktiska arbetet.

2011 startade den ideella föreningen ett aktiebolag "Kompetenshuset i Gävleborg AB" för att kunna ge medlemsföretag ännu bättre service med större kvalitet i tjänsterna och för att kunna sälja tjänster till kunder som inte är medlemmar i Företagsringen. Företagsringen äger alla aktierna i Kompetenshuset.

Bakgrund

Företagsringen konstituerades den 4 oktober 2005 med inspiration från begreppet "Långtidsfrisk" som Johnny Johnsson vid Stora Enso myntade. Läs mer om Långtidsfrisk.