Nyckeln till ledarskapet - En ledarskapsutbildning

Ledaren är den viktigaste faktorn för en effektiv, lönsam och hälsofrämjande arbetsplats. Ledaren är nyckeln till framgång. Det är varje arbetsgivares ansvar att ge sina ledare rätt förutsättningar att lyckas i sina framtida uppdrag. Nyckeln till ledarskapet lägger grunden till framgång i er organisation.

Ledare och chefer möter dagligen sina medarbetare och agerar i vardagssituationer. Detta utbildningsprogram fokuserar på att ge
deltagarna konkreta verktyg och färdigheter, för att lyckas i sitt ledaruppdrag. Programmet ger även deltagaren möjligheter att reflektera, för att kunna växa som människa och i sitt uppdrag som ledare.

DATUM NTL 2018-2019

September 2018: Förberedelse – Hälsoprofil och coachande samtal
Steg 1: 27-28 september 2018
Steg 2: 25-26 oktober 2018
Steg 3A: 22-23 november 2018
Steg 3B: 24-25 januari 2019
Steg 4: 21-22 februari 2019
Steg 5: 21-22 mars 2019
Examination - Intyg och smycke i silver delas ut i samband med
avslutningen av Steg 5.
April/maj 2019: Utvärdering - Hälsoprofil och coachande samtal

Detta ledarskapsprogram är flexibelt!

Deltagare kan gå hela programmet under nio månader. De kan också gå valfri del i programmet eller sprida ut tillfällena under flera år. Ibland har man gått något liknande tidigare som vi i så fall kan validera och titta på var kompletteringar behövs.

INNEHÅLL

STEG 1 Kommunikativt ledarskap, 2 dagar
Genom en IPU Profilanalys och övningar, får deltagarna en ökad förståelse för andras och eget beteende, både som ledare och följare. Vad är lika och olika hos oss människor? Hur kommunicerar vi på bästa sätt?

STEG 2 Hälsofrämjande ledarskap, 2 dagar
Hälsa och trygghet är två viktiga faktorer för att uppnå långsiktiga mål i verksamheten. Vilka lagar och avtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och den anställda? Vilka krav finns på arbetsmiljön? Hur vet vi om verksamheten går bra eller dåligt?

STEG 3 A+B Coachande ledarskap, 2 + 2 dagar
Metoder och praktisk träning i att utveckla rätt anpassad ledarstil med hänsyn till medarbetarnas behov. Deltagarna får lära sig och träna coachning av individ och grupp. Hemuppgiften innefattar coaching av medarbetare eller kollegor. En 360-graders analys genomförs inför Steg 4.

STEG 4 Personligt ledarskap, 2 dagar
Deltagarna stärker sin egen identitet och kopplar ihop den med sitt uppdrag som ledare. Ökande kunskaper om beteende-psykologi och om individers tanke- och värderingsmönster. Att bli vän med sitt eget beteende och sina egna behov är viktigt för att kunna ge andra beröm och uppmuntran.

STEG 5 Utvecklingsorienterat ledarskap, 2 dagar
I detta steg fokuserar vi på verktyg för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Hur man leder en verksamhet i förändring.
Att skapa förändring och delaktighet.

Detta ledarutvecklingsprogram ger deltagarna grundkunskaper,
färdigheter och möjlighet till reflektion kring sin roll och sitt uppdrag som ledare. Efter programmet kan deltagarna agera med nya verktyg för att:
- skapa delaktighet och medvetenhet
- hantera olika människors sätt att kommunicera
- utveckla en hälsofrämjande arbetsplats
- ha ett coachande förhållningssätt
- kunna hålla medarbetarsamtal med fokus på resultat
- bygga vinnande team
- kunna situationsanpassa sitt ledarskap
- kunna leda i förändring

Deltagarna skapar ett nätverk av goda relationer. Dessa kan leda till nya affärer och fortsatt personlig utveckling. Programmet är en investering som ger möjligheter till ökad lönsamhet i er verksamhet. Företagsringen i södra Hälsingland är en ideell förening med ett 50-tal medlemsorganisationer från södra Hälsingland. Det är vi som arrangerar utbildningen. Tillsammans vill vi bli regionens mest ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE.

Programmet genomförs via Företagsringen i Hälsingland. Våra uppskattade handledare är kompetenta och erfarna. De kommer från bl.a Add Insight AB och UL3 Sverige AB. Programmet är öppet för alla som vill utveckla sitt ledarskap.