Kompetensutveckling

 

Nyckeln till ledarskapet

Ett unikt ledarutvecklingsprogram som ger våra ledare möjlighet att "certifiera" sina baskunskaper. Våra chefer har själv varit delaktiga i att ta fram det innehåll som vi tycker är lämpligt. Om man gått något liknande tidigare går det att validera sin kunskaper. Fem olika boxar á två dagar ingår i programmet med titlarna:

- Kommunikativt ledarskap - Genom en IPU Profilanalys och övningar, får deltagarna en ökad förståelse för andras och eget beteende, både som ledare och följare.
- Hälsofrämjande ledarskap - Hälsa och trygghet är två viktiga faktorer för att uppnå långsiktiga mål i verksamheten. Vilka lagar och avtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och de anställda? Vilka krav finns på arbetsmiljön? Hur vet vi om verksamheten går bra eller dåligt?
- Coachande ledarskap - Metoder och praktisk träning i att utveckla rätt anpassad ledarstil med hänsyn till medarbetarnas behov. Deltagarna får lära sig och träna coachning av individ och grupp. Hemuppgiften innefattar coaching av medarbetare eller kollegor. Detta steg är 2 + 2 dagar
- Personligt ledarskap - Deltagarna stärker sin egen identitet och kopplar ihop den med sitt uppdrag som ledare. Ökade kunskaper om beteende-psykologi och om individers tanke- och värderingsmönster. Att bli vän med sitt eget beteende och sina egna behov är viktigt för att kunna ge andra beröm och uppmuntran.
- Utvecklingsorienterat ledarskap - I detta steg fokuserar vi på verktyg för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Hur man leder en verksamhet i förändring. Att skapa förändring och delaktighet.

Före och efter de 5 stegen kan deltagaren genomföra en hälsoprofil med coachande samtal hos Priserva.

Kursintyg och silvernycklar delas ut efter att alla steg är genomförda, vilket ger medlemskap i nätverket.

Mentorskapsprogram

Syftet med Företagsringens mentorskapsprogram är att ge en yngre och/eller mindre erfaren chef/ledare vägledning i dennes personliga och professionella utveckling. Mentorn bidrar med kunskap, insikt, erfarenhet och perspektiv som adepten har behov av och som gärna berör ledarskapets innersta kärna. Att arbeta med mentorskap är utvecklande för både mentor och adept. Det bygger på en ömsesidig respekt och förtrolighet.

Ett andra syfte är att bygga broar mellan företag och offentlig verksamhet. Vi ser gärna att mentor respektive adept kommer från vardera sektor. Detta berikar både individ, organisation och samhälle. Det gynnar också Företagsringens vision om att vara en naturlig mötesplats för företag och organisationer när det gäller utveckling, erfarenhetsutbyte och framtida kompetensförsörjning. Målet för mentorskapet är att stimulera ett framgångsrikt yrkesutövande och en god självkännedom. I mentorskapet är adepten huvudperson medan mentorn är samtalspartner.

Kurser & utbildningar

I samarbete med Skogstekniska och Företagsutbildarna (tidigare Hudiksvalls Företagsskola) kan vi presentera ett stort utbud av utbildningar med hög kvalité till en rabatt om 10 %. Exempel på utbildningar är:

- CAD,CAM
- Ekonomikurser
- Marknadsföring
- Förhandlingsteknik
- Produktionsteknik
- Kvalitétsteknik
- Heta arbeten
- Truckförarutbildning
- Tydligt ledarskap – en 10 dagars utbildning
- Projektledarutbildning
- Att leda andra utan att vara chef
- Utvecklingssamtal m. samtalsteknik
- Professionell kommunikation
- Ekonomi för ledare 2 +1 dag
- Rodeo – Affärsekonomi utan siffror
- Professionella kundservicemedarbetare
- Förhandlingsteknik, inköp/sälj
- Lean Produktion 7,5 poäng
- A3-metoden – ett leanverktyg
- Mobila arbetsplattformar
- Kvalitetssäkring av skruvförband
- Smörjteknik i praktiken, steg 1
- Hydraulik grundkurs
- Intensivengelska