Kompetenshuset i gävleborg ab - När det gäller kompetensförsörjning

Företagsringen har tagit initiativet att starta Kompetenshuset i Gävleborg AB våren 2011. Det levererar tjänster till medlemsföretagen i första hand men också till andra kunder inom länet.

Ledarutveckling

Ledaren är den viktigaste faktorn för en effektiv, lönsam och hälsofrämjande arbetsplats. Varje arbetsgivare har ett ansvar att ge sina ledare rätt förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Vårt ledarutvecklingsprogram "Nyckeln till ledarskapet" lägger grunden till framgång i er organisation. Medvetna och kompetenta ledare ger medarbetare möjlighet att vara delaktiga och engagerade.

Medarbetarutveckling

Människor har ett grundläggande behov av att vara kompetenta - lösa problem, visa sin skicklighet och nå självförverkligande genom att skapa och lära. Medarbetarskap handlar om förmågan att leda sig själv, att bli ledd och om att vara en bra arbetskamrat. Det handlar också om förmågan att skapa bra relationer, fyllda av respekt och tillit. Vi är nämligen varandras arbetsmiljö.

Vi är en av de leverantörer som genomför KOMPETENSINVENTERING och GENERELLA UTBILDNINGAR inom projektet BraFöre som finansieras av Europeiska Socialfonden. Vi arbetar med en modell som involverar alla medarbetare tidigt i processen så att de blir medvetna om företagets och egna kompetensbehov i dag och på sikt.

Förmedling av spetskompetenser

•Produktionstekniker
•Konstruktörer
•Personalfrågor & personalchef
•Chef & projektledare

När det gäller kompetensförsörjning  ring Kompetenshuset - 0278-124 35

Kompetensinventering

Medflyttarservice