Vår framtid i våra händer/Kompetens X

Om att utveckla bygden och våra verksamheter

Ca 80 deltagare hade anmält sig till redovisning av förstudien Kompetens X den 27 feb på Bollegården. Här samlar vi dokumentation från dialogen som följde och redovisar vilka steg som tas framåt. Tio grupper producerade 30 kvalitativa prioriterade förslag. Läs om dessa här

Förstudien Kompetens X Del 1

Förstudien Kompetens X Del 2

Bilagor till förstudien Kompetens X

Gruppernas förslag på åtgärder kring arbetsliv, skola & integration

Politikerutfrågning

Den 25 aug 2014 arrangerade Företagsringen, Företagarna och LRF en Hearing med politiker som skulle väljas in i den nya Regionsledningen. Vi ställde fem konkreta frågor:

1: Kommer ert parti att godta att vi har som mål att 10 % av eleverna i grundskolan ska vara underkända (se Regionens Kompetensprogram som har som mål att 90 % av eleverna ska vara godkända 2020. Nu-läget är att 30 % av eleverna i den kommunala grundskolan inte är godkända för att läsa vidare vid gymnasiets nationella program)

2: Kommer ert parti att verka för att väg 83 ska prioriteras ännu högre i Regionens planer? Nu är endast 77 Mkr avsatta.

3: Kommer ert parti att verka för att Bollnäs och Ljusdals sjukhus är kvar 2025?

4: Vilket av följande strategier skapar optimal tillväxt? "Låt tusen blommor få blomma" med hjälp av mindre konsultcheckar eller "satsa bara på stora projekt"

5: Kommer ert parti att verka för att vi kan bygga mer på sjönära tomter?

Läs nio partiers skriftliga svar

» Läs en förkortad version här (excel)

Ungdomspanel

Ca 100 deltagare besökte VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER den 14 nov 2013. Fokus låg detta år på hur den nya regionbildningen var tänkt. Positiva exempel på hur man arbetar med utveckling presenterades från Trosa, som ofta ligger topp vid mätningar av näringslivsklimat. Även Ovanåkers gymnasium har varit näst bäst i Sverige vad gäller godkända elever, så vi fick höra hur de arbetar med delaktighet och utveckling.

Nytt för året var att en UNGDOMSPANEL, se bilden ovan, fick agera som en Idol-jury och ge föreläsarna omdöme om hur man inkluderat ungdomar i sina planer.

Dokumentation del 1

Dokumentation del 2

Bilder inkl Trosas presentation

Öppna mötesplatser

Ovanåkers presentation

Våra förslag om vår framtid

Rådslag

Ett RÅDSLAG genomfördes den 27 maj då vi bjöd in utvalda framtidslotsar till Folkhögskolan i Bollnäs. Under dagen delade vi in oss i fokusgrupper kring tema; INKLUDERANDE KULTUR - ÖPPNA MÖTESPLATSER - SVERIGES BÄSTA SKOLA - INFRASTRUKTUR FÖR ALLA. Dessa redovisade "skarpa förslag" den 14 nov när vi tog nästa steg mot "Vår Framtid". Rådslaget leddes av Walter Roth som arbetar på institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns högskola.

» Blogg om vår framtid

» Filmklipp - Intervjuer vid rådslaget

Dokumentation från rådslaget

Här kan du ladda ner dokumentation från VÅR FRAMTID - I VÅRA HÄNDER 21 nov 2012, se på Youtube klipp och kommentera hur vi ska gå vidare. Ca 200 deltagare bidrog till tankar och slutsatser om Vår Framtid.

Dokumentation 21 november

Bilder från 21 november

Anmälda deltagare

Youtube filmer

» MINDSET Tjänstesamhällets organisationer behöver tänka annorlunda kring ledar- o medarbetarskap

» Charlotta Mellander del 1 - Teknologi, talang, tolerans

» Charlotta Mellander del 2 - Estetiska faktorer, tolerans, grundskolan

» Britta Jonsson Treehotel - "Kommun hjälpte oss otroligt mycket"

» Tove Lifvendahl - Det aktiva ointresset för kompetens

» Jan Lahenkorva - Därför ska vi attrahera kvinnor att flytta till vår kommun

Övrig dokumentation

Sanningen om Gävleborg

Utvärdering av seminariet 21 november

Dialogmöte 1 - alla svarar

Dialogmöte 2 - alla svarar

Fortsatt dialog

Reforminstitutets index - mänsklig utveckling

» Reforminstitutets hemsida (med bl.a "Index över mänsklig utveckling" Gävleborg = Grekland

» Kommentera Charlotta Mellanders föreläsning på www.helahalsingland.se

» Kommentera Ljusnans ledare 23 nov på www.helahalsingland.se

» Kommentera på facebook

Resurs X och Företagsringen i södra Hälsingland genomför i samverkan med Invest in Gävleborg, Länsstyrelsen och deras projekt Öppna dörrar och Teknikföretagen den 21 november ett seminarium kring våra möjligheter att utvecklas som person - företag - kommun i vårt län. Vi kommer att lyfta fram positiva exempel.

Entreprenörskap - Mötesplatser - Estetiskt - Tillåtande - Uppmuntrande - Inkluderande

Program 21 november

13.00 Introduktion av dagens moderator Charlotte Signahl som själv är entreprenör

13.15 Charlotta Mellander, Professor vid Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group, håller en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta kommer bland annat att prata om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben. Hon kommer även lyfta fram tre nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt: teknologi, talang och tolerans som tillsammans med mångfald och ett kreativt utbud tar regioner framåt. Du kan vänta dig en spännande föreläsning och lära mer om vad det faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle.

14.15 Britta Jonsson Lindvall från Treehotel, entreprenören som berättar hur man på kort tid byggde ett annorlunda hotell som nu lockar kunder från hela världen. Länsstyrelse, kommun och andra möjliggörare visade stort engagemang och bidrog starkt till framgången.

15. 00 Fika

15.30 Nyfikenhet är nyckeln till utveckling, oavsett det handlar om människor, företag, organisationer eller kommuner. Tove Lifvendahl, författare, samhällsdebattör och vice ordförande i Ung Företagsamhet arbetar nu inom FORES - Forum för reformer och entreprenörskap - en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv. Hennes föredrag handlar om hur vi kan utmana oss själva och de olika platser vi verkar ifrån i att använda nyfikenheten som en framgångsfaktor.

16.30 DIALOGMÖTE 1 där resultatet överlämnas till Region Gävleborg. Ett arbete med den regionala utvecklingsstrategin pågår och synteserna av dialogmötena vävs in i remissarbetet. Processledare är UF- lärare och elever från gymnasiet dokumenterar online i Wikispaces.

17.30 Middag med underhållning

18.30 Företagsledare och styrelseordförande i de större företagen i Hälsingland lämnar synpunkter på den Regionala Utvecklingsstrategin tillsammans med Mats Törnquist, regiondirektör Region Gävleborg.

19.15 Invest in Gävleborg presenterar varför entreprenörer ska förlägga sin verksamhet i länet.

19.30 Entreprenörer och företagsledare från Gävleborg presenterar sig och sin verksamhet. De berättar om vägen mot målet, viktiga framgångsfaktorer och vilket stöd de fått av möjliggörare.

20.15 DIALOGMÖTE 2 där resultatet överlämnas till Region Gävleborg. Ett arbete med den regionala utvecklingsstrategin pågår och synteserna av dialogmötena vävs in i detta remissarbete. Processledare är UF-lärare och elever från gymnasiet dokumenterar online i Wikispaces.

21.00 Avslutning och summering av Charlotte Signahl

21.30 Slut

Inbjudan och program